• GooglePlus
  • Linkedin
  • Pinterest

I vini DOC dell'Etna

Il vino non si beve soltanto, si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e… se ne parla.
   Edoardo VII